CWN-Abbruchunternehmen • Kielende 3d • 22885 Barsbüttel • Tel.: 040 - 732 05 97 E-Mail an CWN Abbruch

Nasze mozliwosci na Panstwa potrzeby

Utylizacja azbestu Hamburg

Likwidacja azbestu i naprawy po pożarach

- Utylizacja azbestu
- Natychmiastowa pomoc przy uszkodzeniach budynków
- Natychmiastowe usuwanie szkód powstałych po
   po pożarach
- Naprawy po powodziowe
- Osuszanie budynków
- Współpraca z ubezpieczalniami
- Zabezpieczenia przed powstaniem szkód
- Utylizacja materiałów izolacyjnych


Entkernung Hamburg Abbruch Hamburg

Demontaż & Rozbiórka

- Wyburzanie obiektów przemys³owych, biur i
   budynków mieszkalnych
- Wywóz gruzu i innych materia³ów budowlanych
- Oczyszczanie gruntów
- Odzyskiwanie materialów budowlanych i
   wartosciowych po rozbiórkach
- Budowa kana³ów
- Prace rozbiórkowe przy zastosowaniu
   sprzetu ciê¿kiego
- Prace ziemne
- Rozbiórki mostów
- Ciecie betonu i innych materia³ów przy pomocy
   pi³ diamentowych

Abbruch Hamburg

Ponadto ...

- Zastosowanie nowoczesnej techniki na budowach
   szybkość i racjonalność
- Nowoczesne hydrauliczne techniki burzenia i zgniatania
- Kompetentne i profesjonalne doradztwo
- Wykfalifikowany i pełen motywacj porsonel
- Jesteśmy terminowi i jakościowo dobrzy a koszty
   naszej pracy sa stosunkowo niskie!

Przynależność i certyfikaty

Abbruch Verband Nord

  • Nalezymy do wielu organizacji zajmujacych sie modernizacja miasta Hamburg.
  • Posiadamy wszystkie zezwolenia na prace zwiazane z azbestem.
  • Nalezymy do "Niemieckiej Organizacji Zapobiegania Pożarom".
  • Nasi zleceniodawcy pochodza z terenu calych Niemiec.
  • Posiadamy przeszkolenie wedlug § 519
  • Nalezymy do organizacji "Rozbiórka Pólnoc".
  • Posiadamy zezwolenia wyszczególnione w §39 w dziedzinie prac przy materialach niebezpiecznych.
  • Posiadamy swiadectwo przynaleznosci do "Pólnocnoniemieckiej Organizacji Utylizacji Azbestu".
Deutsch English Dansk Polska